سامانه پيامكي هيأت راه اندازي شد  6600099539

جهت عضويت در سامانه و اطلاع از مراسمات هيأت عدد 1 و یا نام و نام خانوادگي خود را به اين شماره ارسال كنيد

حدیث تصادفی

رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: هرگز خداوند كسى را به خاطر نادانى اش عزيز نگردانده و كسى را به خاطر بردبارى اش ذليل و خوار نكرده است .